27, డిసెంబర్ 2010, సోమవారం

మా అబ్బాయి తీసిన చిత్ర రాజంలు
అమ్మాయిలను తీసాడా ?లేక లైబ్రరి నా అనే డవుట్ కన్నతల్లిని నాకేరాలేదు..మీకు అసలు రాకూడదు ...


భంగిమ
ముందు నుండి ఎవరయినా ఫొటోస్ తీస్తారు.. వెనుక నుండి తీస్తేనే వెరైటీ
ఒక బిల్డింగ్


రెండు బిల్డింగులు

మూడు బిల్డింగులుబిల్డింగ్ ముందు చెట్టు


మరి బిల్డింగ్ ముందు బస్సు కూడా ఉండాలిగా


వాడిన పూలే వికసించెనే ..పాపం ఫ్రెష్ పూలేమి కనబడలేదు మా ఆయనకు.. :(

ఇది నేనే ,నేనే తీసా (ఉహా హా హా )
ముందు మా ఆయన ను నించో పెట్టాను.. పిండి బొమ్మలా పడ్డారు.. అది మనిషి ఫాల్టండి ...తాయడం లో లోపం లేదు అంటే వినరే ..నాకు పోకస్ చేయడం రాదట.. అందుకే ఆయన్ని ప్రక్కన తోసేసి ఇదొక్కటే తీసాచెట్టు..అల్లెక్కడో ఉంది ..అర్జునుడు పిట్ట కన్ను మాత్రమే చూసినట్లు జూమ్ లో కాయలోక్కటే చూసి తీసా

పిల్లిపిల్ల పాపం చలికి లైట్ వేడిలో కూర్చుంది ..దాన్ని కూడా వదిలి పెట్టలేదు :)